شمشیر ولایت

شهادت طلبان ضد نفاق جدید
پنج‌شنبه 8 مهر‌ماه سال 1389

پیش بینی نعمت الله ولی در قرنها پیش:در زمان رهبرما ظهور صورت می

 

نعمت الله ولی متولد 730 هجری عصر ما را اینگونه پیش بینی کرده

مطلبی در دیوان ایشان که چاپ انتشارات گلی و چاپ پنجم  صفحه 12 آن است دیدم

در آن استناد کرده به صفحه 172 دیوان چاپ سنگی بمبئی سنه 1261 هجری قمری که مشتمل پیش گویی وی است

شه چو بیرون رود ز جایگهش       شاه دیگر بکار می بینم

نابکاری مثال دیو مهیب       ستمش بذر وارمی بینم

چون فریدون به تخت بنشیند       پسرانش قطار می بینم

در امور شهیش بی تدبیر       لیک بخشش ببار می بینم

علمای زمان او دائم       همه منکوب وار می بینم

هست فصل حجاب در عهدش       فصل را بی تبار می بینم

چون دو ده سال پادشاهی کرد       شابیش را تبار می بینم

در حقیقت شهی بود ظالم       عاری از حق شعار می بینم

روز شنبه ز شهر ذیقعده       تن او بر مزار می بینم

پسرش چون به تخت بنشیند       بوالعجب روزگار می بینم

غارت و قتل مردم ایران       در کف سفله خوار می بینم

ظلم پنهان خیانت و تزویر       در اعاظم شعار می بینم

سکه نو زند چو بر رخ زر       درهمش کم عیار می بینم

کار و بار زمانه وارونه       بلکه وارونه وار می بینم

کم ز چل چونکه پادشاهی کرد       سلطه اش تار و مار می بینم

جنگ وآشوب و فتنه بسیار       در کمین بیشمارمی بینم

بر سر کوی و بر سر برزن       نام او زشت وار می بینم

شور و غوغای دین شود پیدا       سر بسر کارزار می بینم

سیدی ز نسل آل رسول       نام او برقرار می بینم

بعد از این شاهی از میان برود       دولتی پایدار می بینم

گرگ با میش و شیر با آهو       دو چرا هم کنار می بینم

چونکه چند سال از زمان بگذشت       عالمی چون نگار می بینم

دولت مهدی آشکار شود       بلکه من آشکار می بینم

از نجوم این سخن نمی گویم       بلکه از کردگار می بینم
استفاده با ذکر منبع بلامانع است
سرباز جان برکف