شمشیر ولایت

شهادت طلبان ضد نفاق جدید
چهارشنبه 13 بهمن‌ماه سال 1389

عکس آخرین فرعون مصر قبحی نامبارک (حسنی مبارک) پس از مومیایی !

جسد مومیایی فرعون