شمشیر ولایت

شهادت طلبان ضد نفاق جدید
پنج‌شنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1390

دفاع از وارد کردن اجنه به امور اجتماعی

یکی از سایت‌‌های منتصب به اسفندیار رحیم‌مشائی نوشت: می‌توان از خدمات «جن‌‌های خوب» استفاده کرد، این‌که اشکالی ندارد. سایت مذکور در مطلبی به دفاع از جن و جن‌گیری پرداخت و نوشت: می‌توان از خدمات جن‌‌های خوب، مانند مطلع شدن از برخی اخبار بهره جست و این امر اشکالی ندارد.

این سایت نوشت: به اعتقاد اساتید دین از آنجا که در قرآن بر وجود جن تأکید شده، خرافات خواندن آن، نفی قرآن و شرک محسوب می‌شود. هفتاد و دومین سوره قرآن، سوره‌ جن نام دارد و آیه‌های بسیاری به توصیف ویژ‌گی‌های این «مخلوقات» اختصاص داده شده است.